1 /
ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

Book info

Barcode : 9789741332960

ISBN : 9741332963

Year of print : 14 / 2565

Size ( w x h ) : 190 x 260 mm.

Number of pages : 257 page

Book category : รัฐศาสตร์ การเมืองการปกครอง


Product details :

รัฐศาสตร์

ผู้เขียนต้องการให้ผู้อ่านเข้าใจแนวคิดเบื้องต้นทางรัฐศาสตร์ เพื่อจะทำให้เข้าใจองค์กรที่มีความสำคัญ เป็นเครื่องจักรที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและรัฐเองก็เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาด้วย
หนังสือเล่มนี้จึงปูพื้นฐานทางรัฐศาสตร์ที่ผู้อ่านควรรู้ เช่น แนวคิดอำนาจอธิปไตยปรัชญาทางการเมืองเบื้องต้น สถาบันทางการเมืองและการศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในรูปแบบต่าง ๆ รวมทั้งศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในยุคโลกาภิวัตน์


Other related products

The product has been added to the cart.

Product options

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

รัฐศาสตร์

Author : ณัชชาภัทร อุ่นตรงจิตร

฿ 153.00

฿ 170.00
-10%

Quantity

Add to Cart

Buy now