1 /
ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

฿ 261.00

฿ 290.00

-10%

แคลคูลัส 2 (CALCULUS II)

Author : ดำรงค์ ทิพย์โยธา และคณะ

0 / 5

|

Have all products 662 Piece


Book info

Barcode : 9789740333005

ISBN : 9789740333005

Year of print : 3 / 2564

Size ( w x h ) : 190 x 260 mm.

Number of pages : 482 page

Book category : คณิตศาสตร์


Product details :

แคลคูลัส 2 (CALCULUS II)

หนังสือ แคลคูลัส 2 (CALCULUS II) เป็นหนังสือที่ใช้ประกอบการเรียนการสอนวิชาแคลคูลัส 2 เนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วย -อุปนัยเชิงคณิตศาสตร์ -ลำดับและอนุกรมของจำนวนจริงและจำนวนเชิงซ้อน -อนุกรมกำลังของจำนวนจริง - การประมาณค่าของฟังก์ชันโดยใช้สูตรของเทย์เลอร์ -การประมาณค่าอินทิกรัลจำกัดเขตด้วยกฎสี่เหลี่ยมคางหมูและกฎของซิมป์สัน - พิกัดฉากในปริภูมิสามมิติ - เวกเตอร์ในปริภูมิสามมิติ - เส้นตรงและระนาบในปริภูมิสามมิติ -ฟังก์ชันค่าเวกเตอร์และเส้นโค้ง -ระบบพิกัดเชิงขั้ว -ฟังก์ชันค่าจริงของสองตัวแปร -ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชันค่าจริงของสองตัวแปร - อนุพันธ์ย่อยของฟังก์ชันค่าจริงและสองตัวแปรและค่าเชิงอนุพันธ์ร่วม - อินทิกรัลของฟังก์ชันค่าจริงและสองตัวแปร - สมการเชิงอนุพันธ์เบื้องต้นและการประยุกต์


Other related products

The product has been added to the cart.

Product options

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

แคลคูลัส 2 (CALCULUS II)

Author : ดำรงค์ ทิพย์โยธา และคณะ

฿ 261.00

฿ 290.00
-10%

Quantity

Add to Cart

Buy now