1 /
ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

฿ 250.00

฿ 250.00

-0%

CU-TEP PRACTICE TEST II (LINK SOUND)

Author : สถาบันภาษา จฬ.

0 / 5

|

Have all products 337 Piece


Book info

Barcode : 9786163056122

ISBN : 9786163056122

Year of print : 7 / 2565

Size ( w x h ) : 210 x 300 mm.

Number of pages : 0 page

Book category : คู่มือสอบเข้าปริญญาโท TOEFL


Product details :

CU-TEP PRACTICE TEST II (LINK SOUND)

บทนำ


แบบทดสอบ CU-TEP (Chulalongkorn University Test of EnglishProficiency)
ที่พัฒนาขึ้นโดยสถาบันภาษา จุฬลงกรณ์มหาวิทยาลัยตั้งแต่ปี พ.ศ. 
2535
เป็นแบบทดสอบทักษะความสามารถภาษาอังกฤษที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง
ว่ามีความเที่ยงตรงในการวัดทักษะด้านการฟัง อ่าน เขียน และไวยากรณ์
ของผู้ทดสอบ
วัตถุประสงค์หลักในการพัฒนาแบบทดสอบนี้เพื่อใช้สำหรับ
ผู้ประสงค์จะเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาและระดับปริญญาบัณฑิต
หลักสูตร
นานาชาติในคณะต่าง ๆ ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งในแต่ละปีจะมีผู้เข้าสอบจำนวนมาก
ด้วยเหตุนี้ สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงจัดทำหนังสือ
CU-TEP Practice  Test  เล่ม 2 ขึ้น
เพื่อให้ผู้เข้าสอบมีโอกาสศึกษาและฝึกทำแบบ

ทดสอบเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสอบจริงอย่างมั่นใจ CU-TEP Practice Test เล่ม 2 ประกอบด้วยแบบทดสอบเต็มจำนวน 4 ชุด
พร้อมซีดีสำหรับข้อสอบการฟัง 1 แผ่น นอกจากนั้นยังมีการรวบรวมสำนวน (idioms)ที่ใช้บ่อยในบทสนทนามากกว่า 100 คำ
พร้อมคำอธิบายและตัวอย่างประกอบครบค
รัน อันจะเป็นประโยชน์ต่อการทำข้อสอบในส่วน Listening
โดยตรง
สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หวังเป็นอย่างยิ่งว่า
หนังสือ 
CU-TEP Practice Test เล่ม 2 นี้ จะเป็นประโยชน์สำหรับผู้เตรียมตัวสอบและผู้สนใจ

จะพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษทั่วไปตามสมควรศูนย์ทดสอบและประเมินผลสถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


Other related products

The product has been added to the cart.

Product options

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

CU-TEP PRACTICE TEST II (LINK SOUND)

Author : สถาบันภาษา จฬ.

฿ 250.00

฿ 250.00
-0%

Quantity

Add to Cart

Buy now