หน้าหลักการแพทย์และพยาบาลกระบวนการพยาบาล & แบบแผนสุขภาพ :การประยุกต์ใช้ทางคลินิก (NURSING PROCESS & FUNCTIONAL HEALTH PATTER)
1 /
ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

฿ 198.00

฿ 220.00

-10%

กระบวนการพยาบาล & แบบแผนสุขภาพ :การประยุกต์ใช้ทางคลินิก (NURSING PROCESS & FUNCTIONAL HEALTH PATTER)

Author : พรศิริ พันธสี

0 / 5

|

Have all products 196 Piece


Book info

Barcode : 9786117089046

ISBN : 9786117089046

Year of print : 22 / 2564

Size ( w x h ) : 185 x 260 mm.

Number of pages : 334 page

Book category : พยาบาลศาสตร์


Product details :

กระบวนการพยาบาล & แบบแผนสุขภาพ :การประยุกต์ใช้ทางคลินิก (NURSING PROCESS & FUNCTIONAL HEALTH PATTER)

สารบัญ

ตอนที่ 1 กระบวนการพยาบาล

     บทที่ 1 บทนำกระบวนการพยาบาล

     บทที่ 2 การประเมินภาวะสุขภาพ

     บทที่ 3 การวินิจฉัยการพยาบาล

     บทที่ 4 การวางแผนการพยาบาล

     บทที่ 5 การปฏิบัติการพยาบาล

     บทที่ 6 การประเมินผลการพยาบาล

ตอนที่ 2 แบบแผนสุขภาพ

     บทที่ 7 บทนำแบบแผนสุขภาพ

     บทที่ 8 การประยุกต์ใช้กระบวนการพยาบาลทางคลินิกตามกรอบแนวคิด

               แบบแผนสุขภาพ

           แบบแผนที่ 1 การรับรู้ภาวะสุขภาพและการดูแลสุขภาพ

           แบบแผนที่ 2 โภชนาการและการเผาผลาญสารอาหาร

           แบบแผนที่ 3 การขับถ่าย

           แบบแผนที่ 4 กิจกรรมและการออกกำลังกาย

           แบบแผนที่ 5 การพักผ่อนนอนหลับ

           แบบแผนที่ 6 สติปัญญาและการรับรู้

           แบบแผนที่ 7 การรับรู้ตนเองและอัตมโนทัศน์

           แบบแผนที่ 8 บทบาทและสัมพันธภาพ

           แบบแผนที่ 9 เพศและการเจริญพันธุ์

           แบบแผนที่ 10 การปรับตัวและการทนทานต่อความเครียด

           แบบแผนที่ 11 คุณค่าและความเชื่อ


เฉลยแบบทดสอบท้ายบท

ดัชนีทั่วไป

ดัชนีข้อวินิจฉัยการพยาบาลและปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการพยาบาล

Index nursing diagnosis and collaborative problem

 

           แบบแผนที่ 10 การปรับตัวและการทนทานต่อความเครียด

           แบบแผนที่ 11 คุณค่าและความเชื่อ


เฉลยแบบทดสอบท้ายบท

ดัชนีทั่วไป

ดัชนีข้อวินิจฉัยการพยาบาลและปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการพยาบาล

Index nursing diagnosis and collaborative problem


Other related products

The product has been added to the cart.

Product options

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

กระบวนการพยาบาล & แบบแผนสุขภาพ :การประยุกต์ใช้ทางคลินิก (NURSING PROCESS & FUNCTIONAL HEALTH PATTER)

Author : พรศิริ พันธสี

฿ 198.00

฿ 220.00
-10%

Quantity

Add to Cart

Buy now