หน้าหลักบริหารธุรกิจ/เศรษฐศาสตร์การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ (QUANTITATIVE ANALYSIS FOR BUSINESS)
1 /
ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

฿ 171.00

฿ 190.00

-10%

การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ (QUANTITATIVE ANALYSIS FOR BUSINESS)

Author : สุทธิมา ชำนาญเวช

0 / 5

|

Have all products 599 Piece


Book info

Barcode : 9786164789272

ISBN : 9786164789272

Year of print : 2 / 2565

Size ( w x h ) : 185 x 260 mm.

Number of pages : 337 page

Book category : บริหารธุรกิจ


Product details :

การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ (QUANTITATIVE ANALYSIS FOR BUSINESS)

หนังสือเล่มนี้ให้ความรู้เกี่ยวกับตัวแบบทางคณิตศาสตร์ต่างๆ ที่ใช้ในการวิเคราะห์เชิงปริมาณ อันได้แก่ ตัวแบบการตัดสินใจ ตัวแบบกำหนดการเชิงเส้น การแก้ปัญหาตัวแบบกำหนดการเชิงเส้น ตัวแบบการขนส่ง ตัวแบบการกำหนดงาน ตัวแบบพัสดุคงคลัง การวางแผนและควบคุมโครงการด้วย PERT/CPM ตัวแบบแถวคอย ทฤษฎีเกม ตัวแบบมาร์คอฟ ตัวแบบการจำลองสถานการณ์ อีกทั้งยังให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรมสำเร็จรปในการวิเคราะห์เชิงปริมาณ อันได้แก่ LINDO ,QM for Window และ Excel พร้อมตัวอย่างการประยุกต์เทคนิคการวิเคราะห์เชิงปริมาณทั้งด้านธุรกิจและด้านการผลิต โดยมีแบบฝึกหัดท้ายบทพร้อมเฉลยคำตอบสามารถศึกษาได้ด้วยตนเอง


Other related products

The product has been added to the cart.

Product options

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ (QUANTITATIVE ANALYSIS FOR BUSINESS)

Author : สุทธิมา ชำนาญเวช

฿ 171.00

฿ 190.00
-10%

Quantity

Add to Cart

Buy now