หน้าหลักบริหารธุรกิจ/เศรษฐศาสตร์การจัดการการเงิน (FINANCIAL MANAGEMENT)
1 /
ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

฿ 270.00

฿ 300.00

-10%

การจัดการการเงิน (FINANCIAL MANAGEMENT)

Author : ฐาปนา ฉิ่นไพศาล

0 / 5

|

Have all products 110 Piece


Book info

Barcode : 9786164459786

ISBN : 9786164459786

Year of print : 3 / 2563

Size ( w x h ) : 185 x 260 mm.

Number of pages : 389 page

Book category : การเงินและการธนาคาร


Product details :

การจัดการการเงิน (FINANCIAL MANAGEMENT)

หนังสือ การจัดการการเงิน เล่มนี้ได้มีการจัดพิมพ์เป็นครั้งที่ 3 โดยได้ปรับปรุงเนื้อหาเพิ่มเติมพร้อมทั้งแบบฝึกหัดเพื่อให้มีความเข้มข้นมากขึ้น 3 บท คือ บทที่ 1,8 และ 15 อีกทั้งได้มีการเพิ่มเติม case study ไว้ในภาคผนวก หนังสือ การจัดการการเงิน เขียนขึ้นเพื่อประกอบการสอนแก่นักศึกษาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) ทั้งในมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน นอกจากนั้นยังสามารถใช้ประกอบการสอนนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาควิชาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ เนื้อหาสาระครอบคลุมในเรื่องบทบาทและหน้าที่ของการบริหารการเงินตั้งแต่การพยากรณ์และการวางแผนการตัดสินใจลงทุนและการจัดหาเงิน การประสานงานและการควบคุม และการจัดหาเงิน ตลอดจนการควบรวมกิจการ และการจัดการการเงินระหว่างประเทศ


Other related products

The product has been added to the cart.

Product options

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

การจัดการการเงิน (FINANCIAL MANAGEMENT)

Author : ฐาปนา ฉิ่นไพศาล

฿ 270.00

฿ 300.00
-10%

Quantity

Add to Cart

Buy now