1 /
ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

฿ 501.00

฿ 590.00

-15%

BIOLOGY ชีววิทยา

Author : ศุภณัฐ ไพโรหกุล

0 / 5

|

Have all products 472 Piece


Book info

Barcode : 9786164230705

ISBN : 9786164230705

Year of print : 6 / 2564

Size ( w x h ) : 215 x 300 mm.

Number of pages : 567 page

Book category : คู่มือสอบระดับมัธยมปลาย ENTRANCE สายอาชีพ


Product details :

BIOLOGY ชีววิทยา

สรุปสาระสำคัญทั้งความรู้พื้นฐานและเนื้อหาที่ใช้สำหรับในการต่อยอดทางด้าน...ชีววิทยา
เหมาะสำหรับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษา และนักเรียนที่เตรียมตัวสอบแข่งขันในระดับต่างๆ อาทิ
สอวน. ชีวิทยารอบแรก หรือ การสอบคัดเลือกเพื่อศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในสาขาชีววิทยาโดยตรง หรือในสาขาวิทยาศาสตร์สาธารณสุขกลุ่มต่างๆ นอกจากนี้
ยังเหมาะกับบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจเพิ่มเติมทางด้านชีววิทยาอีกด้วย

สารบัญ
หน่วยที่ 1 ชีวเคมีและชีววิทยาของเซลล์ (Biochemistry and Biology)
หน่วยที่ 2 โครงสร้างและหน้าที่ของสัตว์ (Animal Structure and Function)
หน่วยที่ 3 โครงสร้างและหน้าที่ของพืช (Plant Structure and Function)
หน่วยที่ 4 การแบ่งเซลล์และหลักพันธุศาสตร์ (Cell Division and Principles of Genetics)
หน่วยที่ 5 วิวัฒนาการ (Evolution)
หน่วยที่ 6 ความหลากหลายทางชีวภาพ (ฺBiodiversity)
หน่วยที่ 7 พฤติกรรมสัตว์และหลักนิเวศวิทยา (Animal Behavior and Principles of Ecology)


Other related products

The product has been added to the cart.

Product options

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

BIOLOGY ชีววิทยา

Author : ศุภณัฐ ไพโรหกุล

฿ 501.00

฿ 590.00
-15%

Quantity

Add to Cart

Buy now