หน้าหลักการศึกษาครบเครื่องการจัดการเรียนรู้
1 /
ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

฿ 252.00

฿ 280.00

-10%

ครบเครื่องการจัดการเรียนรู้

Author : จันทรา ด่านคงรักษ์

0 / 5

|

Have all products 62 Piece


Book info

Barcode : 9786165983020

ISBN : 9786165983020

Year of print : 1 / 2566

Size ( w x h ) : 210 x 295 mm.

Number of pages : 284 page

Book category : การเรียน การสอน


Product details :

ครบเครื่องการจัดการเรียนรู้

การจัดการเรียนรู้ให้บรรลุมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด ผู้สอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้จะต้องปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่งครู และจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ซึ่งหนังสือเล่มนี้มีรายละเอียดและตัวอย่างชัดเจน ครบถ้วนตั้งแต่การวิเคราะห์หลักสูตร การจัดทำคำอธิบายรายวิชา กำหนดการสอบ หน่วยการเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้ (สอดคล้องกับการประเมินแบบ PA) เลือกวิธีสอน เทคนิคการสอน สื่อการเรียนรู้ แหล่งการเรียนรู้ ที่สอดคล้องกับตัวชี้วัดศักยภาพของผู้เรียน ประเมินผลด้วยวิธีที่หลากหลาย และนำผลการประเมินมาใช้พัฒนาปรับปรุงในปีการศึกษาต่อไป เพื่อให้เกิดคุณภาพสูงสุดแก่ผู้เรียน


Other related products

The product has been added to the cart.

Product options

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ครบเครื่องการจัดการเรียนรู้

Author : จันทรา ด่านคงรักษ์

฿ 252.00

฿ 280.00
-10%

Quantity

Add to Cart

Buy now