หน้าหลักการศึกษา14 วิธีสอนสำหรับครูมืออาชีพ
1 /
ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

฿ 108.00

฿ 120.00

-10%

14 วิธีสอนสำหรับครูมืออาชีพ

Author : ทิศนา แขมมณี

0 / 5

|

Have all products 406 Piece


Book info

Barcode : 9789740342151

ISBN : 9789740342151

Year of print : 14 / 2566

Size ( w x h ) : 145 x 210 mm.

Number of pages : 0 page

Book category : การเรียน การสอน


Product details :

14 วิธีสอนสำหรับครูมืออาชีพ

14 วิธีสอนสำหรับครูมืออาชีพ

หนังสือเล่มเดียว ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีสอน โดยผู้เขียนได้วิเคราะห์ จำแนก แยกแยะ ให้เห็นวัตถุประสงค์เฉพาะ และความแตกต่างของวิธีสอนแบบต่างๆ ซึ่งจะช่วยให้ผู้สอนสามารถใช้วิธีสอนแต่ละวิธีได้อย่างเหมาะสม ผู้เขียนนำเสนอเนื้อหาสาระอันเป็นแก่นสำคัญได้อย่างกระชับ เข้าใจง่าย เป็นหนังสือที่ครูมืออาชีพทุกคนไม่ควรพลาด

1.วิธีสอนโดยใช้การบรรยาย

2.วิธีสอนโดยใช้การสาธิต

3.วิธีสอนโดยใช้การทดลอง

4.วิธีสอนโดยใช้การนิรนัย

5.วิธีสอนโดยใช้การอุปนัย

6.วิธีสอนโดยใช้การไปทัศนศึกษา

7.วิธีสอนโดยใช้การอภิปรายกลุ่มย่อย

8.วิธีสอนโดยใช้การแสดงละคร

9.วิธีสอนโกยการแสดงบทบาทสมมติ

10.วิธีสอนโดยใช้กรณีตัวอย่าง

11.วิธีสอนโดยใช้เกม

12.วิธีสอนโดยใช้สถานการณ์จำลอง

13.วิธีสอนโดยใช้ศูนย์การเรียน

14.วิธีสอนโดยใช้บทเรียนแบบโปรแกรมOther related products

The product has been added to the cart.

Product options

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

14 วิธีสอนสำหรับครูมืออาชีพ

Author : ทิศนา แขมมณี

฿ 108.00

฿ 120.00
-10%

Quantity

Add to Cart

Buy now