หน้าหลักครอบครัวและเด็กเล่าเรื่องออทิสติก
1 /
ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

฿ 144.00

฿ 160.00

-10%

เล่าเรื่องออทิสติก

Author : จิตติรัตน์ ทัดเทียมรมย์

0 / 5

|

Have all products 108 Piece


Book info

Barcode : 9786165982412

ISBN : 9786165982412

Year of print : 1 / 2566

Size ( w x h ) : 145 x 210 mm.

Number of pages : 164 page

Book category : หนังสือสำหรับพ่อแม่


Product details :

เล่าเรื่องออทิสติก

หนังสือ เล่าเรื่องออทิสติก คือ ผลงานการตกผลึกจากการปฏิบัติงาน จัดเป็นกรณีศึกษาที่ผู้ปกครอง นักการศึกษา หรือผู้เกี่ยวข้อง จะใช้เวลาอ่านในแต่ละเรื่องไม่นานนัก คงจะได้รู้จักเด็กออทิสติกดีขึ้น ตลอดจนนำเทคนิควิธีการปรับพฤติกรรมต่างๆ มาใช้ให้เป็นประโยชน์ 

เนื้อหาอ่านสนุก เล่าจากประสบการณ์จริงที่เกิดขึ้นในห้องเรียนและในโรงเรียน มีเนื้อหาทางวิชาการที่ครอบคลุมทุกมิติ มีการพัฒนาทั้งด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้ และการจัดการพฤติกรรมเชิงบวก การจัดระบบนิเวศการเรียนรู้ที่เหมาะสม  


Other related products

The product has been added to the cart.

Product options

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

เล่าเรื่องออทิสติก

Author : จิตติรัตน์ ทัดเทียมรมย์

฿ 144.00

฿ 160.00
-10%

Quantity

Add to Cart

Buy now