หน้าหลักการแพทย์และพยาบาลการพยาบาลอนามัยชุมชน :แนวคิด หลักการและการประยุกต์เพื่อสุขภาพ บุคคล ครอบครัวและชุมชน
1 /
ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

฿ 441.00

฿ 490.00

-10%

การพยาบาลอนามัยชุมชน :แนวคิด หลักการและการประยุกต์เพื่อสุขภาพ บุคคล ครอบครัวและชุมชน

Author : วนิดา ดุรงค์ฤทธิชัย

0 / 5

|

Have all products 195 Piece


Book info

Barcode : 9786165949286

ISBN : 9786165949286

Year of print : 1 / 2566

Size ( w x h ) : 190 x 260 mm.

Number of pages : 550 page

Book category : พยาบาลศาสตร์


Product details :

การพยาบาลอนามัยชุมชน :แนวคิด หลักการและการประยุกต์เพื่อสุขภาพ บุคคล ครอบครัวและชุมชน

ตำราเล่มนี้มีเนื้อหาสำคัญเกี่ยวข้องกับการสาธารณสุข การพยาบาลอนามัยชุมชน กระบวนการพยาบาลอนามัยชุมชน วิทยาการระบาด การพยาบาลครอบครัว การดูแลต่อเนื่อง นวัตกรรมสุขภาพ บทบาทพยาบาลในงานอนามัยชุมชน การพยาบาลอนามัยโรงเรียน อาชีวอนามัย อนามัยสิ่งแวดล้อม การใช้ยาสมเหตุสมผลและกฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ ในการพยาบาลอนามัยชุมชน รวมทั้งสิ้น 18 บท แต่ละบทประกอบด้วยสาระสำคัญวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม แหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม เนื้อหาโดยละเอียด มีตัวอย่างประกอบและกรณีศึกษาอย่างชัดเจน ตลอดจนแบบฝึกหัดท้ายบทเพื่อให้ทวนซ้ำความเข้าใจในแต่ละบทOther related products

The product has been added to the cart.

Product options

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

การพยาบาลอนามัยชุมชน :แนวคิด หลักการและการประยุกต์เพื่อสุขภาพ บุคคล ครอบครัวและชุมชน

Author : วนิดา ดุรงค์ฤทธิชัย

฿ 441.00

฿ 490.00
-10%

Quantity

Add to Cart

Buy now