หน้าหลักการศึกษาคำอธิบายกฎหมายลิขสิทธิ์
1 /
ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

฿ 306.00

฿ 340.00

-10%

คำอธิบายกฎหมายลิขสิทธิ์

Author : อรพรรณ พนัสพัฒนา

0 / 5

|

Have all products 62 Piece


Book info

Barcode : 9789740342014

ISBN : 9789740342014

Year of print : 7 / 2566

Size ( w x h ) : 190 x 260 mm.

Number of pages : 290 page

Book category : กฎหมาย


Product details :

คำอธิบายกฎหมายลิขสิทธิ์

หนังสือนี้มีเจตนารมณ์ในการอธิบายหลักกฎหมายลิขสิทธิ์เบื้องต้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งบทบัญญัติของพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 ซึ่งเป็นกฎหมายลิขสิทธิ์ของประเทศไทยในปัจจุบัน ทั้งนี้ผู้เขียนไม่ได้อธิบายความเรียงตามมาตรา แต่ได้จัดลำดับเรื่องขึ้นใหม่  และอธิบายอย่างง่ายๆ ไม่สลับซับซ้อน  เพื่อความสะดวกในการทำความเข้าใจเบื้องต้นแก่นิสิตนักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป


Other related products

The product has been added to the cart.

Product options

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

คำอธิบายกฎหมายลิขสิทธิ์

Author : อรพรรณ พนัสพัฒนา

฿ 306.00

฿ 340.00
-10%

Quantity

Add to Cart

Buy now