หน้าหลักวิศวกรรมกลศาสตร์ของวัสดุ (MECHANICS OF MATERIALS)
1 /
ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

฿ 522.00

฿ 580.00

-10%

กลศาสตร์ของวัสดุ (MECHANICS OF MATERIALS)

Author : ไพโรจน์ สิงหถนัดกิจ

0 / 5

|

Have all products 242 Piece


Book info

Barcode : 9789740342052

ISBN : 9789740342052

Year of print : 3 / 2566

Size ( w x h ) : 190 x 260 mm.

Number of pages : 585 page

Book category : วิศวกรรมเครื่องกล


Product details :

กลศาสตร์ของวัสดุ (MECHANICS OF MATERIALS)

กลศาสตร์ของวัสดุ เป็นวิชาพื้นฐานในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  หนังสือเล่มนี้แสดงวิธีหาความแค้น ความเครียด และการเปลี่ยนรูปร่างของชิ้นส่วนทางกลพื้นฐานที่รับภาระภายนอกประเภทต่างๆ  รวมทั้งแสดงนิยามและวิธีการหาสมบัติเชิงกลของวัสดุวิศวกรรม เพื่อใช้เป็นพื้นความรู้ในการเรียนวิชาการออกแบบชิ้นส่วนทางกลต่อไป

ในหนังสือฉบับปรับปรุงใหม่นี้ได้เพิ่มเติมเนื้อหาในบทที่ 10 เรื่อง เกณฑ์ความเสียหายของวัสดุ และมีคำถามทบทวนและแบบทดสอบความเข้าใจเพิ่มเติมจากโจทย์ปัญหาท้ายบทที่มีในการพิมพ์สองครั้งแรก ผู้อ่านยังสามารถดูวิดีทัศน์คำบรรยายการสอนของผู้เขียนที่เป็น QR Code ในแต่ละบท หนังสือเล่มนี้สามารถใช้เป็นหนังสือประกอบการเรียนวิชากลศาสตร์ของวัสดุหรือวิชากลศาสตร์ของแข็งที่มีเนื้อหาสำหรับการเรียนการสอนใน 1 ภาคการศึกษา โดยใช้กับการเรียนในชั้นเรียนหรือใช้ศึกษาด้วยตนเองก็ได้

 


Other related products

The product has been added to the cart.

Product options

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

กลศาสตร์ของวัสดุ (MECHANICS OF MATERIALS)

Author : ไพโรจน์ สิงหถนัดกิจ

฿ 522.00

฿ 580.00
-10%

Quantity

Add to Cart

Buy now