หน้าหลักบริหารธุรกิจ/เศรษฐศาสตร์งานทรัพยากรมนุษย์ในยุค 5.0
1 /
ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

฿ 360.00

฿ 400.00

-10%

งานทรัพยากรมนุษย์ในยุค 5.0

Author : จิรประภา อัครบวร

0 / 5

|

Have all products 21 Piece


Book info

Barcode : 9786165948166

ISBN : 9786165948166

Year of print : 1 / 2565

Size ( w x h ) : 180 x 250 mm.

Number of pages : 295 page

Book category : การบริหารงานบุคคล


Product details :

งานทรัพยากรมนุษย์ในยุค 5.0

หนังสืองานทรัพยากรมนุุษย์ในยุค HR 5.0 เกิดขึ้นเพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์สองประการ คือ รวบรวมพัฒนาการงานด้านทรัพยากรมนุษย์จากอดีตถึงปัจจุบัน และนำเสนองานทรัพยากรมนุษย์ในยุคดิจิทัลเทคโนโลยี ที่มีเป้าหมายในการใช้ข้อมูลและเทคโนโลยีในการทำงาน เพื่อสามารถปรับปรุง เปลี่ยนแปลง พัฒนางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถตอบได้ว่างานหรือโครงการดำเนินการส่งผลอย่างไรต่อบุคลากร พัฒนางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถตอบได้ว่างานหรือโครงการดำเนินการส่งผลอย่างไรต่อบุคลากร และองค์การ ทั้งนี้เพื่อให้องค์การสามารถเป็นองค์การสมรรถนะสูงที่ยั่งยืน


Other related products

The product has been added to the cart.

Product options

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

งานทรัพยากรมนุษย์ในยุค 5.0

Author : จิรประภา อัครบวร

฿ 360.00

฿ 400.00
-10%

Quantity

Add to Cart

Buy now