หน้าหลักการศึกษาคู่มือการสร้างเสริมความสามารถด้านการสอนอ่าน ระดับชั้นประถมศึกษา
1 /
ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

฿ 198.00

฿ 220.00

-10%

คู่มือการสร้างเสริมความสามารถด้านการสอนอ่าน ระดับชั้นประถมศึกษา

Author : จันทรา ด่านคงรักษ์

0 / 5

|

Have all products 220 Piece


Book info

Barcode : 9786165949101

ISBN : 9786165949101

Year of print : 1 / 2566

Size ( w x h ) : 210 x 295 mm.

Number of pages : 214 page

Book category : การเรียน การสอน


Product details :

คู่มือการสร้างเสริมความสามารถด้านการสอนอ่าน ระดับชั้นประถมศึกษา

คู่มือการเสริมสร้างความสามารถด้านการสอนอ่านของครูภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษา จัดทำเพื่อเป็นแนวทางให้ครูภาษาไทยวิเคราะห์ผลการทดสอบและนำทฤษฎีหลักการมาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติจริงในห้องเรียน เนื้อหาสาระของคู่มือ ประกอบด้วย บทที่ 1 บทนำ บทที่ 2 แนวคิดในการพัฒนาความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน บทที่ 3 ความรู้พื้นฐานหลักภาษาไทย บทที่ 4 ทฤษฎี หลักการพัฒนาความสามารถด้านการอ่าน บทที่ 5 การสอนอ่านออกเสียง บทที่ 6 กานสอนอ่านรู้เรื่อง และบทที่  กิจกรรมฝึกอ่านออกเสียงและอ่านรู้เรื่อง


Other related products

The product has been added to the cart.

Product options

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

คู่มือการสร้างเสริมความสามารถด้านการสอนอ่าน ระดับชั้นประถมศึกษา

Author : จันทรา ด่านคงรักษ์

฿ 198.00

฿ 220.00
-10%

Quantity

Add to Cart

Buy now