หน้าหลักวิศวกรรมการออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยวิธีกำลังในทางปฏิบัติ
1 /
ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

฿ 477.00

฿ 530.00

-10%

การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยวิธีกำลังในทางปฏิบัติ

Author : พูลศักดิ์ เพียรสุสม และคณะ

0 / 5

|

Have all products 341 Piece


Book info

Barcode : 9789740341987

ISBN : 9789740341987

Year of print : 1 / 2565

Size ( w x h ) : 195 x 260 mm.

Number of pages : 458 page

Book category : วิศวกรรมโยธา


Product details :

การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยวิธีกำลังในทางปฏิบัติ

มีผู้กล่าวว่า คอนกรีต คือวัสดุที่มีการบริโภคมากที่สุดเป็นอันดับสองรองจากน้ำ ไม่ว่าประโยคดังล่าวจะเป็นจริงหรือไม่ก็ตาม เมื่อมองไปรอบตัวก็ปฏิเสธไม่ได้ว่า สามารถเห็นโครงสร้างที่ใช้คอนกรีตเป็นวัสดุหลักในการก่อสร้าง เช่น อาคาร อุโมงค์ และสะพาน เป็นต้น โครงสร้างเหล่านี้ไม่ได้สร้างจากคอนกรีตแต่เพียงอย่างเดียว แต่เกิดจากการนำคอนกรีตมาหล่อรวมกับเหล็กเสริม จนมีพฤติกรรมรับแรงร่วมกันสามารถรับน้ำหนักบรรทุกได้ตามที่ออกแบบโดยเรียกว่า โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก

หนังสือเล่มนี้ประกอบด้วย

บทที่ 1 : บทนำ

บทที่2 : การออกแบบเบื้องต้นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก

บทที่ 3 : การออกแบบรายละเอียดอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก

บทที่ 4 : ตัวอย่างการออกแบบโครงสร้างบ้านพักอาศัยอย่างละเอียด

 


Other related products

The product has been added to the cart.

Product options

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยวิธีกำลังในทางปฏิบัติ

Author : พูลศักดิ์ เพียรสุสม และคณะ

฿ 477.00

฿ 530.00
-10%

Quantity

Add to Cart

Buy now