หน้าหลักวิศวกรรมการออกแบบระบบไฟฟ้า (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 9 ตามมาตรฐาน วสท. 2564)
1 /
ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

฿ 450.00

฿ 500.00

-10%

การออกแบบระบบไฟฟ้า (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 9 ตามมาตรฐาน วสท. 2564)

Author : ประสิทธิ์ พิทยพัฒน์

0 / 5

|

Have all products 893 Piece


Book info

Barcode : 9786165945356

ISBN : 9786165945356

Year of print : 9 / 2565

Size ( w x h ) : 185 x 260 mm.

Number of pages : 0 page

Book category : วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิคส์


Product details :

การออกแบบระบบไฟฟ้า (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 9 ตามมาตรฐาน วสท. 2564)

การออกแบบระบบไฟฟ้า (Electrical System Design) เป็นวิชาหลักที่วิศวกรไฟฟ้ากำลังต้องรู้อย่างดี เนื่องจากจะต้องใช้อยู่ตลอดเวลา ทั้งการออกแบบ การติดตั้ง และการปฏิบัติการระบบไฟฟ้า

ผู้เขียนได้นำความรู้และประสบการณ์มาเขียนตำราเล่มนี้ โดยมีจุดประสงค์หลัก ดังนี้

- เพื่อใช้เป็นตำราเรียนหรืออ้างอิงในวิชาการออกแบบระบบไฟฟ้า

- ข้อกำหนดต่าง ๆ ของหนังสือเล่มนี้ยึดตามมาตรฐานการติดตั้งไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย การออกแบบระบบไฟฟ้านั้น บ่อยครั้งต้องทำให้ดีกว่าข้อกำหนดมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าเพื่อให้ระบบมีความน่าเชื่อถือ

- เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจถึงข้อกำหนด และหลักการต่าง ๆ อย่างถ่องแท้ ซึ่งจะมีตัวอย่างการคำนวณและการออกแบบวงจรต่าง ๆ ประกอบ

- เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจถึงขั้นตอนในการออกแบบและติดตั้งที่สมบูรณ์ จึงมีตัวอย่างการออกแบบระบบไฟฟ้าของโรงงานอุตสาหกรรมสมมุติแห่งหนึ่ง

นอกจากนี้ได้มีคำถามท้ายบทเพื่อให้ผู้อ่านทดลองทำ และให้อาจารย์ผู้สอนใช้เป็นแนวทางการออกข้อสอบ

ในการใช้ตำราเล่มนี้อย่างได้ผล ผู้อ่านจะต้องมีมาตรฐานทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย ของ ว.ส.ท. ใช้ควบคู่ไปด้วย


Other related products

The product has been added to the cart.

Product options

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

การออกแบบระบบไฟฟ้า (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 9 ตามมาตรฐาน วสท. 2564)

Author : ประสิทธิ์ พิทยพัฒน์

฿ 450.00

฿ 500.00
-10%

Quantity

Add to Cart

Buy now