หน้าหลักการแพทย์และพยาบาลกระบวนการพยาบาล & แบบแผนสุขภาพ :การประยุกต์ใช้ทางคลินิก (NURSING PROCESS & FUNCTIONAL HEALTH PATTER)
1 /
ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

฿ 225.00

฿ 250.00

-10%

กระบวนการพยาบาล & แบบแผนสุขภาพ :การประยุกต์ใช้ทางคลินิก (NURSING PROCESS & FUNCTIONAL HEALTH PATTER)

Author : พรศิริ พันธสี

0 / 5

|

Have all products 150 Piece


Book info

Barcode : 9789990166934

ISBN : 0

Year of print : 28 / 2565

Size ( w x h ) : 185 x 260 mm.

Number of pages : 334 page

Book category : พยาบาลศาสตร์


Product details :

กระบวนการพยาบาล & แบบแผนสุขภาพ :การประยุกต์ใช้ทางคลินิก (NURSING PROCESS & FUNCTIONAL HEALTH PATTER)

สารบัญ
 บทที่ 1 บทนำกระบวนการพยาบาล
 บทที่ 2 การประเมินภาวะสุขภาพ
 บทที่ 3 การวินิจฉัยการพยาบาล
 บทที่ 4 การวางแผนการพยาบาล
 บทที่ 5 การปฏิบัติการพยาบาล
 บทที่ 6 การประเมินผลการพยาบาล
 บทที่ 7 บทนำแบบแผนสุขภาพ
 บทที่ 8 การประยุกต์ใช้กระบวนการพยาบาลทางคลินิกตามกรอบ


Other related products

The product has been added to the cart.

Product options

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

กระบวนการพยาบาล & แบบแผนสุขภาพ :การประยุกต์ใช้ทางคลินิก (NURSING PROCESS & FUNCTIONAL HEALTH PATTER)

Author : พรศิริ พันธสี

฿ 225.00

฿ 250.00
-10%

Quantity

Add to Cart

Buy now