1 /
ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

฿ 315.00

฿ 350.00

-10%

การบัญชีชั้นกลาง 2

Author : จรรจา ลิมปภากุล

0 / 5

|

Have all products 24 Piece


Book info

Barcode : 9786165936743

ISBN : 9786165936743

Year of print : 4 / 2565

Size ( w x h ) : 190 x 260 mm.

Number of pages : 0 page

Book category : การบัญชี/ระบบบัญชี


Product details :

การบัญชีชั้นกลาง 2

การบัญชีชั้นกลาง 2


จรรจา ลิมปภากุล

พิมพ์ครั้งที่4 /2565


พิมพ์ครั้งนี้มีการปรับปรุงเนื้อหา เกี่ยวกับหนี้สินทางการเงินที่เป็นตราสารหนี้ให้สอดคล้องตามมารตรฐานรายงานการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่องเครื่องมือทางการเงิน 


การบัญชีชั้นกลาง 2 ประกอบด้วยเนื้อหา 3 ส่วนคือ การบัญชีหนี้สิน (หนี้สินหมุนเวีนยน หนี้สินไม่หมุนเวียน และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น) การบัญชีห้างหุ้นส่วน  การบัญชีบริษัท  รวมถึงการคำณวนกำไรต่อหุ้น และงบกระแสเงินสด โดยได้อธิบายและยกตัวอย่างประกอบแต่ละเรื่องอย่างละเอียด เข้าใจง่าย


Other related products

The product has been added to the cart.

Product options

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

การบัญชีชั้นกลาง 2

Author : จรรจา ลิมปภากุล

฿ 315.00

฿ 350.00
-10%

Quantity

Add to Cart

Buy now