หน้าหลักบริหารธุรกิจ/เศรษฐศาสตร์การจัดการสมัยใหม่และการจัดการนวัตกรรม (MODERN MANAGEMENT AND INNOVATION MANAGEMENT)
1 /
ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

฿ 225.00

฿ 250.00

-10%

การจัดการสมัยใหม่และการจัดการนวัตกรรม (MODERN MANAGEMENT AND INNOVATION MANAGEMENT)

Author : เนตร์พัณณา ยาวิราช

0 / 5

|

Have all products 83 Piece


Book info

Barcode : 9786165934534

ISBN : 9786165934534

Year of print : 12 / 2565

Size ( w x h ) : 185 x 260 mm.

Number of pages : 290 page

Book category : บริหารธุรกิจ


Product details :

การจัดการสมัยใหม่และการจัดการนวัตกรรม (MODERN MANAGEMENT AND INNOVATION MANAGEMENT)

หนังสือการจัดการสมัยใหม่และการจัดการนวัตกรรมเล่มนี้ได้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาศาสตร์ทางด้านการจัดการในระดับอุดมศึกษา ปริญญาตรี และปริญญาโท ในระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อให้ผู้อ่านได้ทราบความเคลื่อนไหวและของศาสตร์ทางด้านการจัดการโดยตรง เพื่อใช้ในการเรียนการสอนวิชาที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ และเป็นแนวทางในการจัดทำวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ โดยตำราเล่มนี้ได้รวบรวมเอาองค์ความรู้ใหม่ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน การเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้น และหนังสือตำราต่างประเทศที่ได้กล่าวถึงศาสตร์ทางการจัดการเหล่านั้น การใช้ทฤษฎีแนวความคิดต่างๆ ที่มีอยู่ในปัจจุบันที่องค์การธุรกิจต่างๆ ให้ความสำคัญและนำไปปฎิบัติ


Other related products

The product has been added to the cart.

Product options

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

การจัดการสมัยใหม่และการจัดการนวัตกรรม (MODERN MANAGEMENT AND INNOVATION MANAGEMENT)

Author : เนตร์พัณณา ยาวิราช

฿ 225.00

฿ 250.00
-10%

Quantity

Add to Cart

Buy now