1 /
ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

฿ 288.00

฿ 320.00

-10%

ทฤษฎีดนตรี

Author : ณัชชา พันธุ์เจริญ

0 / 5

|

Have all products 1529 Piece


Book info

Barcode : 9786165933490

ISBN : 9786165933490

Year of print : 18 / 2565

Size ( w x h ) : 190 x 260 mm.

Number of pages : 302 page

Book category : ดนตรีสากล


Product details :

ทฤษฎีดนตรี

ทฤษฎีดนตรี เป็นตำราที่ใช้สอนในหลักสูตรปริญญาตรี วิชาเอกดนตรี ชั้นปีที่ 1 เนื้อหาของตำราครอบคลุมทฤษฎีดนตรีเบื้องต้น เรื่องการบันทึกโน๊ต จังหวะ บันไดเสียง ชั้นคู่ กุญแจเสียง ทรัยแอด และคอร์ด เนื้อหาในแต่ละขั้นตอนอธิบายด้วยเหตุผล  ทั้งในเชิงวิเคราะห์ สังเคราะห์ และบูรณาการ เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจที่มาที่ไปอย่างถ่องแท้ และสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ ซึ่งจะทำให้การเรียนทฤษฎีดนตรีน่าสนใจ มีแบบฝึกหัดแทรกอยู่เป็นระยะๆ พร้อมเฉลยเพื่อฝึกทักษะในการคิดให้ได้รวดเร็วและถูกต้อง ผู้เรียนจะได้ความรู้ที่แข็งแกร่งเป็นพื้นฐานในการศึกษาวิชาการด้านทฤษฎีดนตรีที่สูงขึ้นต่อไป


Other related products

The product has been added to the cart.

Product options

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ทฤษฎีดนตรี

Author : ณัชชา พันธุ์เจริญ

฿ 288.00

฿ 320.00
-10%

Quantity

Add to Cart

Buy now