หน้าหลักคู่มือเตรียมสอบชีวะระยะประชิด เล่ม 1
1 /
ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

฿ 206.00

฿ 229.00

-10%

ชีวะระยะประชิด เล่ม 1

Author : นภัทร ปราบมีชัย

0 / 5

|

Have all products 1531 Piece


Book info

Barcode : 9786165937191

ISBN : 9786165937191

Year of print : 1 / 2565

Size ( w x h ) : 0 x 0 mm.

Number of pages : 221 page

Book category : คู่มือสอบระดับมัธยมปลาย ENTRANCE สายอาชีพ


Product details :

ชีวะระยะประชิด เล่ม 1

    หนังสือชีวะระยะประชิด พิมพ์ครั้งแรกในปี 2557 และได้รับการตอบรับจากผู้อ่านดีมาก ในปี 2560 เนื้อหาวิชา ชีววิทยาในระดับม.ปลาย มีการปรับปรุงหลักสูตรเพิ่มเติม ทําให้เนื้อหาบางส่วนของหนังสือชีวะระยะประชิดล้า สมัยจําเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบเนื้อหาให้ทันกับหลักสูตรและแนวข้อสอบสมัยใหม่ ดังนั้นหนังสือเล่มนี้ จึงเขียนขึ้นมาใหม่ทั้งหมด โดยมีการเพิ่มเนื้อหา คําอธิบาย ตัวอย่างที่พบบ่อยในข้อสอบและวิธีคิดในการแก้โจทย์ รวมทั้งมีการเพิ่มรูปภาพเพื่อให้ง่ายในความเข้าใจ กลอนชีวะช่วยในการจําเนื้อหาในบางเรื่องได้เขียนเมื่อใน ระดับมหาวิทยาลัยสามารถนําไปใช้ในการเรียนและทบทวนเพิ่มเติมได้ ด้วยเนื้อหาที่เพิ่มขึ้นทําให้หนังสือมีความ หนาและหนัก ผู้เขียนจึงแยกหนังสือชีวะระยะประชิดออกเป็น 2 เล่มแบ่งเป็นเล่ม 1 เนื้อหาสําหรับเทอม 1 และ เล่ม 2 สําหรับเทอม 2 เพื่อความง่ายในการอ่านทบทวนและสะดวกในการพกพา หนังสือเล่มนี้เหมาะสําหรับ นักเรียน ม.ปลาย เพื่อใช้ในการเตรียมสอบระหว่างภาคในโรงเรียน สอบสอวน. และสอบเข้ามหาวิทยาลัย ผู้เขียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อผู้อ่าน


Other related products

The product has been added to the cart.

Product options

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ชีวะระยะประชิด เล่ม 1

Author : นภัทร ปราบมีชัย

฿ 206.00

฿ 229.00
-10%

Quantity

Add to Cart

Buy now