หน้าหลักการศึกษาก้าวไกลไปกับภาษาญี่ปุ่น (เล่ม 1)
1 /
ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

฿ 198.00

฿ 220.00

-10%

ก้าวไกลไปกับภาษาญี่ปุ่น (เล่ม 1)

Author : กนกวรรณ เลาหบูรณะกิจ คะตะกิริ

0 / 5

|

Have all products 26 Piece


Book info

Barcode : 9786164077522

ISBN : 9786164077522

Year of print : 5 / 2565

Size ( w x h ) : 190 x 260 mm.

Number of pages : 216 page

Book category : ภาษาญี่ปุ่น


Product details :

ก้าวไกลไปกับภาษาญี่ปุ่น (เล่ม 1)

เป็นตำราสำหรับผู้ที่ผ่านการเรียนภาษาญี่ปุ่นชั้นต้น หรือชั้นกลางตอนต้นมาแล้ว และต้องการศึกษาภาษาญี่ปุ่นชั้นกลางโดยเฉพาะส่วนของไวยากรณ์อย่างละเอียดและเป็นระบบมากขึ้น ตำราชุดนี้มีจุดเด่นที่ต่างจากตำราอื่นๆ คือมิได้มุ่งหวังเพียงเพื่อให้ผู้เรียนใช้หรือเข้าใจตัวภาษาญี่ปุ่นได้เท้านั้น แต่มุ่งที่จะสร้างพื้นฐานทางวิชาการและส่งเสริมให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการสังเกตและสามารถมองภาษาญี่ปุ่นได้อย่างเป็นระบบเพื่อการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นต่อไปจึง จึงเหมาะสำหรับผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นเป็นวิชาเฉพาะ อาจารย์ที่สอนภาษาญี่ปุ่นในระดับต่างๆ รวมทั้งผู้สนใจไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่นโดยทั่วไป


Other related products

The product has been added to the cart.

Product options

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ก้าวไกลไปกับภาษาญี่ปุ่น (เล่ม 1)

Author : กนกวรรณ เลาหบูรณะกิจ คะตะกิริ

฿ 198.00

฿ 220.00
-10%

Quantity

Add to Cart

Buy now