หน้าหลักบริหารธุรกิจ/เศรษฐศาสตร์การบัญชีขั้นกลาง 2 (ฉบับปรับปรุง)
1 /
ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

฿ 414.00

฿ 460.00

-10%

การบัญชีขั้นกลาง 2 (ฉบับปรับปรุง)

Author : พิมพ์พนา ศรีสวัสดิ์ และคณะ

0 / 5

|

Have all products 25 Piece


Book info

Barcode : 9786164077669

ISBN : 9786164077669

Year of print : 6 / 2565

Size ( w x h ) : 0 x 0 mm.

Number of pages : 0 page

Book category : การบัญชี


Product details :

การบัญชีขั้นกลาง 2 (ฉบับปรับปรุง)

  ประกอบด้วยเนื้อหาพร้อมตัวอย่างโดยละเอียด ซึ่งครอบคลุมถึงการบัญชีที่เกี่ยวข้องกับหนี้สิน รายการที่ความไม่แน่นอน การตัดรายการหนี้สินทางการเงินและการปรับโครงสร้างหนี้ ส่วนของผู้ถือหุ้น กำไรต่อหุ้น งบกระแสเงินสด การเปลี่ยนแปลงทางการบัญชี และการแก้ไขข้อผิดพลาด การปรับปรุงภายใน และการยกเลิกกิจการ ซึ่งเหมาะสมกับนิสิต นักศึกษา นักบัญชี ผู้สอบบัญชี และผู้ที่สนใจด้านบัญชี


Other related products

The product has been added to the cart.

Product options

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

การบัญชีขั้นกลาง 2 (ฉบับปรับปรุง)

Author : พิมพ์พนา ศรีสวัสดิ์ และคณะ

฿ 414.00

฿ 460.00
-10%

Quantity

Add to Cart

Buy now