หน้าหลักการแพทย์และพยาบาลการดูแลแบบประคับประคอง :การออกแบบระบบบริการและการพัฒนาสมรรถนะพยาบาลวิชาชีพ
1 /
ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

฿ 288.00

฿ 320.00

-10%

การดูแลแบบประคับประคอง :การออกแบบระบบบริการและการพัฒนาสมรรถนะพยาบาลวิชาชีพ

Author : วาสินี วิเศษฤทธิ์

0 / 5

|

Have all products 256 Piece


Book info

Barcode : 9789740341383

ISBN : 9789740341383

Year of print : 1 / 2565

Size ( w x h ) : 190 x 260 mm.

Number of pages : 189 page

Book category : พยาบาลศาสตร์


Product details :

การดูแลแบบประคับประคอง :การออกแบบระบบบริการและการพัฒนาสมรรถนะพยาบาลวิชาชีพ

แนวโน้มและความต้องการการดูแลแบบประคับประคองในปัจจุบันมีมากขึ้นอย่างต่อเนื่องจากจำนวนผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ตลอดจนโรคที่ยังไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ และภาวะต่างๆ ที่คุกคามสุขภาพและการดำรงชีวิต ผู้ป่วยส่วนใหญ่ยังเข้าไม่ถึงบริการดูแลแบบประคับประคองที่มีคุณภาพในสถานพยาบาลทุกระดับ การดูแลแบบประคบประคอง : การออกแบบระบบบริการและพัฒนาสมรรถนะพยาบาลวิชาชีพเล่มนี้ สามารถนำไปเป็นแนวทางให้กับบุคลากรทางสุขภาพ มีความเข้าใจ แนวคิด ปรัชญา นโยบายและยุทธศาสตร์การดูแลแบบประคับประคอง สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในการออกแบบระบบบริการ ประเมินความต้องการ ปรับปรุงรูปแบบการดูแล และการพัฒนาสมรรถนะพยาบาลวิชาชีพด้านการดูแลแบบประคับประคองเพื่อเพิ่มคุณภาพการดูแลและผลลัพธ์การดูแลที่เหมาะสมต่อไป


Other related products

The product has been added to the cart.

Product options

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

การดูแลแบบประคับประคอง :การออกแบบระบบบริการและการพัฒนาสมรรถนะพยาบาลวิชาชีพ

Author : วาสินี วิเศษฤทธิ์

฿ 288.00

฿ 320.00
-10%

Quantity

Add to Cart

Buy now