หน้าหลักการศึกษาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้เชิงรุกแบบรวมพลัง สร้างเสริมสมรรถนะของผู้เรียน
1 /
ศูนย์หนังสือจุฬาฯศูนย์หนังสือจุฬาฯ

฿ 149.00

สมรรถนะการจัดการเรียนรู้เชิงรุกแบบรวมพลัง สร้างเสริมสมรรถนะของผู้เรียน

Author : พิมพันธ์ เดชะคุปต์

0 / 5


Book info

Barcode : 3000000015049


Product details :

สมรรถนะการจัดการเรียนรู้เชิงรุกแบบรวมพลัง สร้างเสริมสมรรถนะของผู้เรียน

ปัจจุบันการศึกษาชาติไทยในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานกำลังอยู่ในระหว่างการใช้ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) ณ ตอนนี้ การนำหลักสูตรไปใช้ในชั้นเรียน เรียก แผนการจัดการเรียนรู้สู่ตัวชี้วัด ของมาตรฐานการเรียนรู้อันเป็นลักษณะเฉพาะของหลักสูตรฉบับนี้ การจัดการเรียนการสอนในยุคนี้เน้นเด็กเป็นสำคัญ ในอนาคตอันใกล้จะมีการประกาศใช้หลักสูตรแกนกลางพื้นฐานอิงสมรรถนะ การจัดการเรียนรู้จะเน้นการจัดการเรียนรู้เชิงรุกเสริมสมรรถนะหลักที่นักเรียนทุกคนต้องมี ดังนั้น หนังสือเล่มนี้จึงเป็นการเตรียมครูไทยให้มีสรรถนะความเป็นครูมืออาชีพ โดยเฉพาะเป็นผู้มีสมรรถนะการจัดการเรียนรู้เชิงรุกแบบพลังเสริมสมรรถนะหลักของเด็กไทยให้เป็น เด็กดี เก่ง มีคุณภาพสร้างความรู้ และนวัตกรรม


Other related products

The product has been added to the cart.

Product options

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

สมรรถนะการจัดการเรียนรู้เชิงรุกแบบรวมพลัง สร้างเสริมสมรรถนะของผู้เรียน

Author : พิมพันธ์ เดชะคุปต์

฿ 149.00

Quantity

Add to Cart

Buy now