หน้าหลักหนังสือเรียนคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เล่ม 1
1 /
ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

฿ 90.00

฿ 100.00

-10%

คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เล่ม 1

Author : ศรัณย์ธร พิณธุรักษ์

0 / 5

|

Have all products 393 Piece


Book info

Barcode : 9789990159172

ISBN : 0

Year of print : 1 / 2565

Size ( w x h ) : 0 x 0 mm.

Number of pages : 84 page

Book category : หนังสือเรียนระดับประถม


Product details :

คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เล่ม 1

แบบเรียนคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ครอบคลุมสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 และมีความสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)

การจัดทำแบบเรียนชุดนี้ เป็นไปตามโครงการพัฒนาและจัดทำหนังสือเรียน เพื่อการศึกษาของโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม ที่ต้องการนำเสนอแบบเรียนให้นักเรียนใช้กระบวนการคิดหาเหตุผลและกระบวนการแก้ปัญหาที่สอดคล้องกับชีวิตประจำวัน มีการยกตัวอย่างเพื่อให้เข้าใจง่าย และมีแบบบฝึกหัดที่หลากหลาย มุ่งเสริมทักษะทางคณิตศาสตร์ เหมาะสำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ครูผู้สอนและผู้ปกครองที่จะนำไปฝึกทักษะด้านคณิตศาสตร์ให้กับนักเรียน


Other related products

The product has been added to the cart.

Product options

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เล่ม 1

Author : ศรัณย์ธร พิณธุรักษ์

฿ 90.00

฿ 100.00
-10%

Quantity

Add to Cart

Buy now