หน้าหลักหนังสือเรียนคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เล่ม 2
1 /
ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

฿ 85.00

฿ 95.00

-10%

คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เล่ม 2

Author : เกรียงไกร ปิยะเมธาง

0 / 5

|

Have all products 392 Piece


Book info

Barcode : 9789990159189

ISBN : 0

Year of print : 1 / 2565

Size ( w x h ) : 0 x 0 mm.

Number of pages : 78 page

Book category : หนังสือเรียนระดับประถม


Product details :

คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เล่ม 2

แบบเรียนคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ครอบคลุมสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 และมีความสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)

การจัดทำแบบเรียนชุดนี้ เป็นไปตามโครงการพัฒนาและจัดทำหนังสือเรียน เพื่อการศึกษาของโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม ที่ต้องการนำเสนอแบบเรียนให้นักเรียนใช้กระบวนการคิดหาเหตุผลและกระบวนการแก้ปัญหาที่สอดคล้องกับชีวิตประจำวัน มีการยกตัวอย่างเพื่อให้เข้าใจง่าย และมีแบบบฝึกหัดที่หลากหลาย มุ่งเสริมทักษะทางคณิตศาสตร์ เหมาะสำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ครูผู้สอนและผู้ปกครองที่จะนำไปฝึกทักษะด้านคณิตศาสตร์ให้กับนักเรียน


Other related products

The product has been added to the cart.

Product options

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เล่ม 2

Author : เกรียงไกร ปิยะเมธาง

฿ 85.00

฿ 95.00
-10%

Quantity

Add to Cart

Buy now