หน้าหลักหนังสือเรียนคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เล่ม 3
1 /
ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

฿ 108.00

฿ 120.00

-10%

คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เล่ม 3

Author : ศิริวรรณ โหตะรัตน์

0 / 5

|

Have all products 311 Piece


Book info

Barcode : 9789990158953

ISBN : 0

Year of print : 1 / 2565

Size ( w x h ) : 185 x 260 mm.

Number of pages : 102 page

Book category : หนังสือเรียนระดับประถม


Product details :

คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เล่ม 3

แบบเรียนคณิตศาสตร์ ชั้นระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ครอบคลุมสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

การจัดทำแบบเรียนชุดนี้ เป็นไปตามโครงการพัฒนาและจัดทำหนังสือเรียนเพื่อการศึกษาโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม ที่ต้องการนำเสนอแบบเรียนให้นักเรียนใช้กระบวนการคิดหาเหตุผล มีกิจกรรมปฏิบัติเพื่อนำความรู้ไปต่อยอด เชื่อมโยงกับชีวิตจริง มีรูปภาพประกอบ เหมาะสำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ครูสอนและผู้ปกครองที่จะนำไปฝึกทักษะด้านคณิตศาสตร์ให้กับนักเรียน


Other related products

The product has been added to the cart.

Product options

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เล่ม 3

Author : ศิริวรรณ โหตะรัตน์

฿ 108.00

฿ 120.00
-10%

Quantity

Add to Cart

Buy now