หน้าหลักการศึกษาจิตวิทยาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
1 /
ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

฿ 225.00

฿ 250.00

-10%

จิตวิทยาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

Author : ชไมภัค เตชัสอนันต์

0 / 5

|

Have all products 13 Piece


Book info

Barcode : 9786165867214

ISBN : 9786165867214

Year of print : 1 / 2564

Size ( w x h ) : 0 x 0 mm.

Number of pages : 0 page

Book category : การเรียน การสอน


Product details :

จิตวิทยาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

จิตวิทยานับเป็นปัจจัยภายในที่สำคัญ และมีผลต่อผู้เรียนภาษาอังกฤษ และครูผู้สอนภาษาอังกฤษเป็นรากฐานของสมมติฐาน และแนวคิดต่างๆ ที่ใช้อธิบายการเรียนภาษา พัฒนาการของทฤษฎี การเรียนการสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้เรียนในหลากหลายบริบท ในหนังสือเล่มนี้ นอกจากผู้อ่านจะได้ข้อมูลเหล่านี้ แล้วยังจะได้แนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบ และกลวิธีการเรียนรู้ การพัฒนาวิชาชีพครูสอนภาษาอังกฤษ และปัจจัยทางจิตวิทยาอื่นๆ ได้แก่ อิทธิพลของความเชื่อ แรงจูงใจ การประเมินความสามารถของตนเอง และความเต็มใจในการสื่อสาร


Other related products

The product has been added to the cart.

Product options

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

จิตวิทยาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

Author : ชไมภัค เตชัสอนันต์

฿ 225.00

฿ 250.00
-10%

Quantity

Add to Cart

Buy now