หน้าหลักการศึกษาคู่มือสอบภาษาเยอรมัน (START DEUTSCH 1)
1 /
ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

฿ 423.00

฿ 470.00

-10%

คู่มือสอบภาษาเยอรมัน (START DEUTSCH 1)

Author : วรรณา แสงอร่ามเรือง

0 / 5

|

Have all products 564 Piece


Book info

Barcode : 9789740340577

ISBN : 9789740340577

Year of print : 1 / 2564

Size ( w x h ) : 185 x 260 mm.

Number of pages : 290 page

Book category : ภาษาตะวันตก


Product details :

คู่มือสอบภาษาเยอรมัน (START DEUTSCH 1)

คู่มือสอบภาษาเยอรมัน START DEUTSCT 1 เล่มนี้จัดทำขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมในการสอนภาษาเยอรมันขั้นพื้นฐานของผู้เข้าสอบไม่ว่าจะเป็นนักเรียน นิสิตนักศึกษา หรือบุคคลทั่วไปที่ต้องการสอบให้ได้ประกาศนียบัตร A1 ของสถาบันเกอเธ่ (GOETHE-ZERTIFIKAT A1)

ในเล่มเป็นการอธิบายแนวข้อสอบอย่างละเอียด พร้อมทั้งคำชี้แจงในเรื่องหลักเกณฑ์การให้คะแนนและการประเมินทักษะทั้งสี่ในข้อสอบ (การฟัง การอ่าน การเขียน และการพูด) ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้เข้าสอบสามารถเข้าใจภาษาเยอรมันในข้อสอบได้อย่างถ่องแท้และรู้จักลักษณะของข้อสอบเป็นอย่างดี สามารถฝึกฝนเองและสอบได้

ในการสอบนั้น นอกจากความรู้ความสามารถเรื่องไวยากรณ์ คำศัพท์ และการใช้คำพูดภาษาเยอรมันที่กำหนดไว้ในการสอบ START DEUTSCT 1 แล้ว ผู้เข้าสอบยังต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบความคิดของคนเยอรมัน วิถีชีวิตแบบเยอรมัน และระบบสังคม วัฒนธรรมเยอรมันอีกด้วย

ผู้ที่ผ่านการสอบ START DEUTSCT 1 สามารถนำประกาศนียบัตร A1 ที่ได้รับไปใช้เป็นเอกสารหลักฐานแสดงความรู้ความสามารถทางภาษาเยอรมันขั้นพื้นฐาน เพื่อไปศึกษาต่อ ไปทำงาน หรือไปใช้ชีวิตกับคู่สมรสในประเทศเยอรมนีได้


Other related products

The product has been added to the cart.

Product options

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

คู่มือสอบภาษาเยอรมัน (START DEUTSCH 1)

Author : วรรณา แสงอร่ามเรือง

฿ 423.00

฿ 470.00
-10%

Quantity

Add to Cart

Buy now