หน้าหลักการศึกษาพื้นฐานการวิจัยเชิงประจักษ์ (FUNDAMENTALS OF EMPIRICAL RESEARCH) (สองภาษาไทย-อังกฤษ)
1 /
ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

฿ 324.00

฿ 360.00

-10%

พื้นฐานการวิจัยเชิงประจักษ์ (FUNDAMENTALS OF EMPIRICAL RESEARCH) (สองภาษาไทย-อังกฤษ)

Author : ธีระ อาชวเมธี และคณะ

0 / 5

|

Have all products 16 Piece


Book info

Barcode : 9789740340447

ISBN : 9789740340447

Year of print : 2 / 2564

Size ( w x h ) : 0 x 0 mm.

Number of pages : 352 page

Book category : การวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์


Product details :

พื้นฐานการวิจัยเชิงประจักษ์ (FUNDAMENTALS OF EMPIRICAL RESEARCH) (สองภาษาไทย-อังกฤษ)

การวิจัยเป็นมโนทัศน์ที่จำเป็นสำหรับหลายวิชาชีพ เนื่องจากการวิจัยก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ในศาสตร์ต่างๆ หนังสือพื้นฐานการวิจัยเชิงประจักษ์ให้เข้าใจง่าย ตลอดจนนำเสนอความรู้และหลักการสำคัญของกระบวนการวิจัยตั้งแต่การตั้งคำถามวิจัย การกำหนดสมมติฐาน การกำหนดประเภทที่เหมาะสมของการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และการเขียนรายงานวิจัย มีตัวอย่างประกอบกับแบ่งบทต่างๆให้เหมาะสมกับการใช้เป็นตำราประกอบการสอนรายวิชาวิจัยได้ด้วย และเพื่อขานรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน หนังสือเล่มนี้จัดทำในลักษณะ 2 ภาษา คือ ไทย - อังกฤษ เพื่อให้ผู้อ่านได้เรียนรู้คำศัพท์เทคนิคและคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องไปควบคู่กับมโนทัศน์สำคัญที่เกี่ยวข้อง


Other related products

The product has been added to the cart.

Product options

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

พื้นฐานการวิจัยเชิงประจักษ์ (FUNDAMENTALS OF EMPIRICAL RESEARCH) (สองภาษาไทย-อังกฤษ)

Author : ธีระ อาชวเมธี และคณะ

฿ 324.00

฿ 360.00
-10%

Quantity

Add to Cart

Buy now