หน้าหลักศิลปะ/ดนตรี/นันทนาการปริทัศน์ศิลปการละคร
1 /
ศูนย์หนังสือจุฬาฯศูนย์หนังสือจุฬาฯ

฿ 149.00

ปริทัศน์ศิลปการละคร

Author : นพมาส แววหงส์ บรรณาธิการ

0 / 5


Book info

Barcode : 3000000008459


Product details :

ปริทัศน์ศิลปการละคร

รายวิชาปริทัศน์ศิลปะการละครมีจุดประสงค์เพื่อเป็นการแนะนำให้นิสิตรู้จัก เข้าใจและเห็นคุณค่าของศิลปะการละครอันมีเนื้อหาด้านต่างๆ ที่ประกอบขึ้นเป็นละคร ทั้งในเรื่องของบทละคร การกำกับการแสดง การแสดง ฉาก แสงและดนตรี นอกจากนั้นยังเป็นเป็นการแนะนำให้รู้จักกับละครในประเภทและแนวการนำเสนอต่างๆ เพื่อก่อให้เกิดความเข้าใจอันจะนำไปสู่การวิจักษ์และวิจารณ์ได้ ด้วยเนื้อหาที่หลากหลายนี้ รายวิชานี้จึงเป็นการสอนร่วมกันของผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ ของศิลปะการละคร


Other related products

The product has been added to the cart.

Product options

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ปริทัศน์ศิลปการละคร

Author : นพมาส แววหงส์ บรรณาธิการ

฿ 149.00

Quantity

Add to Cart

Buy now