หน้าหลักบริหารธุรกิจ/เศรษฐศาสตร์การบัญชีการเงินเบื้องต้น
1 /
ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

฿ 288.00

฿ 320.00

-10%

การบัญชีการเงินเบื้องต้น

Author : พงศ์พรต ฉัตราภรณ์ และคณะ

0 / 5

|

Have all products 1104 Piece


Book info

Barcode : 9789740340058

ISBN : 9789740340058

Year of print : 4 / 2565

Size ( w x h ) : 190 x 260 mm.

Number of pages : 336 page

Book category : การบัญชี/ระบบบัญชี


Product details :

การบัญชีการเงินเบื้องต้น

หนังสือการบัญชีการเงินเบื้องต้น ประกอบด้วยเนื้อหาพร้อมตัวอย่างและบทฝึกหัดที่ครอบคลุมถึงแนวคิดพื้นฐานของการบัญชี ประโยชน์ของข้อมูลทางการบัญชี การอ่านงบการเงินของกิจการให้บริการ ซื้อขายสินค้า และผลิตสินค้า การวิเคราะห์งบการเงินเบื้องต้น กระบวนการทางการบัญชี การอ่านและวิเคราะห์งบกระแสเงินสด ภาษีธุรกิจเบื้องต้น การใช้สารสนเทศทางการบัญชีเพื่อการวางแผน ควบคุมและตัดสินใจ ซึ่งเหมาะสมสำหรับนิสิตนักศึกษาทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโทที่สนใจเรียนรู้เกี่ยวกับงบการเงินของธุรกิจในฐานะที่เป็นผู้ใช้ประโยชน์จากงบการเงิน


Other related products

The product has been added to the cart.

Product options

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

การบัญชีการเงินเบื้องต้น

Author : พงศ์พรต ฉัตราภรณ์ และคณะ

฿ 288.00

฿ 320.00
-10%

Quantity

Add to Cart

Buy now