หน้าหลักการศึกษาการเรียนรู้เชิงรุกแบบรวมพลังกับ PLC เพื่อการพัฒนา
1 /
ศูนย์หนังสือจุฬาฯศูนย์หนังสือจุฬาฯ

฿ 149.00

การเรียนรู้เชิงรุกแบบรวมพลังกับ PLC เพื่อการพัฒนา

Author : พิมพันธ์ เดชะคุปต์ และคณะ

0 / 5


Book info

Barcode : 3000000008114


Product details :

การเรียนรู้เชิงรุกแบบรวมพลังกับ PLC เพื่อการพัฒนา

การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ผู้สอนควรต้องรู้ เข้าใจ ปฏิบัติ ได้อย่างมีความสุข และสนุกกับเด็ก ๆ ทุกคนที่มีความแตกต่างกันทั้งความสามารถ ความถนัด และความสนใจ หนังสือเล่มนี้จะช่วยผู้สอนเข้าใจการจัดการเรียนรู้เชิงรุกที่สามารถเสริมสร้างทักษะต่าง ๆ ของเด็ก และสามารถให้ผู้สอนออกแบบการเรียนการสอน และเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ เพื่อสร้างเด็ก 4.0 รวมถึงการออกแบบการเรียนการสอนเพื่อแก้ปัญหา เสริมทักษะ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ การเรียนรู้ผ่าน PLC สามารปฏิรูปบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นครูมืออาชีพได้อีกด้วย


Other related products

The product has been added to the cart.

Product options

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

การเรียนรู้เชิงรุกแบบรวมพลังกับ PLC เพื่อการพัฒนา

Author : พิมพันธ์ เดชะคุปต์ และคณะ

฿ 149.00

Quantity

Add to Cart

Buy now