1 /
ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

฿ 252.00

฿ 280.00

-10%

โภชนบำบัด

Author : สุนีย์ สหัสโพธิ์

0 / 5

|

Have all products 645 Piece


Book info

Barcode : 9789740339410

ISBN : 9789740339410

Year of print : 1 / 2565

Size ( w x h ) : 190 x 260 mm.

Number of pages : 241 page

Book category : โภชนาการ


Product details :

โภชนบำบัด

หนังสือเล่มนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นประโยชน์แก่นักศึกษาและบุคคลทั่วไปที่สนใจในศาสตร์ด้านโภชนบำบัด โดยมุ่งเน้นเนื้อหาให้สอดคล้องกับสังคมไทยยุคปัจจุบันที่มีผู้ป่วยจากภาวะโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเพิ่มมากขึ้น ซึ่งส่งผลให้ผู้ป่วยต้องสูญเสียรายได้และโอกาสต่างๆ เพื่อการรักษาโรคที่เป็นอยู่ ผู้เขียนจึงได้เรียบเรียงเนื้อหาให้ง่ายต่อการทำความเข้าใจสำหรับนิสิตและบุคคลทั่วไป ที่สามารถนำองค์ความรู้ที่ได้จากหนังสือเล่มนี้สู่การปฏิบัติได้จริง ให้สอดคล้องกับชีวิตประจำวัน เพื่อประโยชน์แก่ผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในสังคมไทย และเป็นการสร้างกำลังใจให้ผู้ป่วยได้มีคุณภาพการดำรงชีวิตใกล้เคียงกับคนปกติในสังคม


Other related products

The product has been added to the cart.

Product options

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

โภชนบำบัด

Author : สุนีย์ สหัสโพธิ์

฿ 252.00

฿ 280.00
-10%

Quantity

Add to Cart

Buy now